Komentarz synoptyka: 09.12.2022

Sygnalizowany w poprzednim komentarzu proces generalnej przebudowy pola ciśnienia oraz pola geopotencjału, a także transformacji i przepływu mas powietrza jest kontynuowany nad niemal całym europejskim obszarem synoptycznym, obejmującym swym zasięgiem północny Atlantyk oraz cały obszar Europy z przyległościami, zwłaszcza po północną Afrykę oraz peryferie Azji południowo zachodniej. W procesie tym, ważną rolę odgrywa zarówno Atlantyk, określany mianem „kuchni pogodowej” z uwagi na istotne procesy pogodowe zachodzące nad jego rozległymi wodami o różnej temperaturze, ale też nie można pominąć rozległego interioru kontynentalnego, nie tylko Europy, ale także rozległej Azji zachodniej. „Kuchnia pogodowa pracuje na pełnych obrotach”, tutaj mieszają się masy powietrza o różnych właściwościach fizycznych, co doskonale widoczne jest na satelitarnych obrazach zachmurzenia, prezentowane w barwach odpowiadających rozkładowi temperatury górnej, najwyższej granicy zachmurzenia, dostępne na portalu ČHMI pod adresem: https://www.chmi.cz/files/portal/docs... poprzez wybranie piątego wiersza Airmass.

U nas, najchłodniejszy poza obszarami naszych gór zostaje pas wybrzeża z przyległościami, gdzie przy nocnych rozpogodzeniach, za oddalającym się frontem chłodnym na południowy wschód, przy adwekcji chłodu i braku istotnego zachmurzenia, temperatura zeszła poniżej zera do 4, 6 stopni, Gdańsk, Łeba i Koszalin -6, Ustka -5, Lębork -4 i tworzyły się mgły radiacyjne, ograniczające widzialność do kilkuset metrów. W strefie frontowego zachmurzenia z niewielkimi, rozproszonymi opadami śniegu, miejscami śniegu z deszczem, rozciągającego się od Mazur, Suwalszczyzny i północno zachodniego Podlasia na południowy zachód aż po Ziemię Lubuską temperatura na małym plusie. Natomiast przed tą strefą, od Ziemi Łódzkiej po Podlasie, temperatura na małym minusie, a na pozostałym obszarze, pod niskim zachmurzeniem z lokalnymi opadami, głównie mokrego śniegu, temperatura na małym plusie, przeważnie około jednego stopnia.

W ciągu dnia, w chłodnym powietrzu napływającym za wspomnianym frontem rozbudowywać się będzie klin od wyżu rosyjskiego, hamujący dalszy ruch frontu na południowy wschód, a od południowego zachodu, znad południowych Niemiec w naszym kierunku rozbudowywać się będzie zatoka niżowa z aktywnym, zafalowanym frontem ciepłym prowadzącym opady, po jego ciepłej stronie deszczu, a po chłodnej stronie opady śniegu i śniegu z deszczem, wchodzące do nas znad Słowacji i Moraw już w godzinach popołudniowych. Nocą będą one rozprzestrzeniały się nad nasz rozległy południowy wschód, obejmujący Śląsk Opolski i Górny, Małopolskę, Podkarpacie i dalej Kielecczyznę, południową część Ziemi Łódzkiej, całą Lubelszczyznę oraz południowe i wschodnie Mazowsze i na końcu południowe Podlasie. To takie przetarcie szlaku dla kolejnego niżu powstałego z zafalowania frontu, który już w końcowym okresie prognostycznym naszego modelu, kierować się będzie na północny wschód szlakiem nieco przesuniętym na wschód. Kolejna strefa opadów mokrego śniegu o wyraźnie większym natężeniu, ponownie wchodzić będzie do nas znad Moraw i Słowacji, utrwalając u nas zimowe warunki pogodowe, bardzo mocno utrudniające komunikację wszelkiego rodzaju.

W dalszej perspektywie utrzyma się trend do pogłębiania się warunków zimowych, rozprzestrzeniających się od Półwyspu Iberyjskiego przez Bałkany i dalej na północny wschód, z kolejnymi falami śniegu w strefie frontowej na styku chłodnego, by nie powiedzieć zimnego powietrza pochodzenia arktycznego, morskiego od zdecydowanie cieplejszego powietrza polarnego, także morskiego, napływającego znad ciepłych wód Atlantyku z szerokości geograficznej około 30-stu stopni, co doskonale odzwierciedla animacja opadów aż do 14-tego grudnia, dostępna pod adresem: https://twitter.com/i/status... Po zamknięciu się tego cyklu synoptycznego, rozbuduje się wyż rosyjski i poczujemy zimne tchnienie, wspomnianego na wstępie interioru.


Ryszard Olędzki,

9 grudnia 2022r., godz. 7.20

Udostępnij artykuł