Komentarz synoptyka: 13.11.2022

UWAGA na trudne warunki na drogach! MGŁY I ZAMGLENIA oraz lokalnie MŻAWKA mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa na drogach!

Dzisiaj, podobnie jak wczoraj przeważający obszar kraju znajdzie się pod gęstą powłoką chmur, głównie niskich chmur warstwowych oraz opanowany będzie przez mgłę i zamglenia, utrzymujące się lokalnie przez cała dobę; widzialność we mgle może spadać poniżej 200 m. W północno wschodniej i centralnej połowie kraju spodziewać się można słabych deszczu, częściej mżawki, temperatura nie przekroczy na ogół 8-10℃, a słaby wiatr w wyżu z kierunków południowych nie będzie zbytnio obniżać temperatury odczuwalnej, ciśnienie powoli, lecz systematycznie zacznie w ciągu dnia spadać, od maksymalnych wartości rzędu 1032 hPa.

Pogodę z naszym kraju kształtować będzie dzisiaj, podobnie jak wczoraj, wyż, którego centrum powoli przemieszcza się na centralnymi regionami kraju na północny wschód, wypierany przez zatokę niżu atlantyckiego. Wyż ten obejmuje również znaczną część kontynentu, od Morza Czarnego i Bałkanów, przez Polskę, po Skandynawię i Morze Norweskie. Rozdziela dwa rozległe i głębokie niże, wspomniany już niż atlantycki z centrum 975 hPa na SW od Islandii i drugi równie rozległy i głęboki z centrum 980 hPa nad północy Rosji. Między tymi układami niżowymi rozciąga się strefa słabo wyrażonego w opadach frontu, który od południowego wschodu, na północny zachód przebiega nad naszym krajem. Złożona strukturę zachmurzenia na tym i innych frontach możemy obserwować na zdjęciach satelitarnych pl.sat24.com/pl i zobrazowaniach radarowych z systemy Eumetnet – Opera https://www.eumetnet.eu/activities... . Zwraca uwagę antycyklonalny ruch stref frontowych po peryferiach wyżu i formowanie się na Morzem Śródziemnym niżu, dobrze widocznego już na mapach topografii środkowej troposfery np. ECMWF: https://charts.ecmwf.int/products...

Na mapach tych widzimy przyczynę takiej a nie innej aury w naszym regionie. Podobnie jak przy ziemi, w środkowej troposferze, na poziomie 500 hPa nad nami zalega górny ośrodek wyżowy, który wykształcił się z klina uprzedniego układu Ω. W jego obrąbie – masa ciepłego powietrza na poziomie 850 hPa, tak naniesionego uprzednio z niższych szerokości geograficznych, jak będące efektem adiabatycznego osiadania w wyżu. Jak intensywny jest ten proces świadczy inwersja osiadania widoczna np. na diagramie aerologicznym z Legionowa: weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding... . Stąd też na zdjęciach satelitarnych obserwować będziemy niemal jednorodną powłokę podinwersyjnego zachmurzenia.

Śledząc kolejne odsłony prognoz ECMWF zauważamy, że ewolucja tego układu ośrodków barycznych prowadzi do wniosku, ze w drugiej połowie tygodnia oczekiwać możemy wtargnięcia z północnego wschodu chłodnej masy powietrza i spadków temperatury nawet do -3 - -5℃.

Ryszard Klejnowski

13 listopada, niedziela, 317 dzień 2022 roku; 7:20

Udostępnij artykuł