Komentarz synoptyka: 2023-02-10

Dzisiejszy poranek wyraźnie cieplejszy i pogodowo odmienny od wczorajszego, kiedy to na rozległym południowym wschodzie kraju, utrzymywał się kilkunastostopniowy mróz w suchym powietrzu polarnym, kontynentalnym, a na pozostałym obszarze kilku stopniowy przy bezchmurnym niebie, sprzyjającym umykanie ciepła z podłoża podczas wciąż długiej nocy. To zapowiadany efekt wymiany mas powietrza spowodowany przebudową pola ciśnienia, poprzez odejście nad Ukrainę wyżu blokującego napływ powietrza cieplejszego polarnego o cechach morskich, ale też wyraźnie wilgotniejszego. Front atmosferyczny, niemal bezopadowy, oddzielający od siebie te dwie masy powietrza, który u schyłku wczorajszego dnia nasunął się znad zachodniego Bałtyku, w nocy przesuwając się na południe i południowy wschód właśnie opuszcza Podkarpacie i Karpaty. W tym samym czasie znad Bałtyku nasuwa się nad Pomorze, następny, nieco aktywniejszy front prowadzący grube chmury (pl.sat24.com/pl/eu/km ) oraz słabe i rozproszone opady deszczu ( pl.sat24.com/pl/pl/rainTMC ), które według naszego modelu będą stopniowo przesuwały się w głąb kraju. O ile chmury przykryją całą powierzchnię kraju to opady, będące w dolnie fali frontowej zatrzymają się na dzielnicami środkowymi. Nadal utrzyma się znaczny kontrast termiczny pomiędzy stosunkowo ciepłym zachodem z temperaturą 4, 6 stopni, chłodnym wschodem od zera do 2 stopni i zimnym Podkarpaciem oraz Karpatami z lekkim mrozem, przeważnie od minus 2 do minus 4 stopni. Wiatr nadal południowo zachodni, początkowo słaby i umiarkowany, w ciągu dnia nasilający się, zwłaszcza w pasie wybrzeża oraz na nad wschodnią połową kraju, w porywach dochodzący do 12, 14 m/s.

Po tej przebudowie pola ciśnienia w całej troposferze, jesteśmy w zasięgu strefowej cyrkulacji atmosfery ze składową północną, charakteryzującą się dużą dynamiką zachodzących procesów. W strefie głównego frontu atmosferycznego, generują się ośrodki niżowe opływające rozległy wyż, rozciągający się od Morza Sargasowego po Europę zachodnią, a dalej na wschód aż po Morze Czarne i zachodni Kazachstan (www.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/evropa/synopticka-situace ). Już w horyzoncie czasowym naszego modelu po naszej północnej stronie przesuwać się będą dwa ośrodki niżowe oddzielone od siebie klinem wyżowym, prowadzące opady. Za tym drugim wędrownym niżem, przemieszczającym się na wschód nad środkowym Bałtykiem, w tylnej jego części, następować będzie szybko postępująca kompensacja ciśnienia. Spowodowana ona będzie wlewaniem się chłodnego powietrza polarnego znad Morza Norweskiego oraz zimnej Skandynawii, w którym z powodzeniem rozbudowywać się będzie klin wyżowy nad Jutlandią i południową Skandynawią.

Już na przełomie jutrzejszego dnia i nocy, po zmianie kierunku wiatru z zachodniego na północny, rozpocznie się napływ chłodnego powietrza znad Bałtyku, które w ciągu nocy z soboty na niedzielę rozprzestrzeniać się będzie stopniowo od północnego wschodu na południe oraz południowy zachód i zachód. Temperatura ponownie zejdzie o parę stopni poniżej zera, tylko dzielnice zachodnie pozostaną na małym plusie.

W nieco dalszej perspektywie czasowej, nad Europą zachodnią z przyległościami formować się będzie układ Ω (wetter3.de/animation.html ). My znajdziemy się po jego wschodniej i północno wschodnie stronie, a znad Jutlandii i południowej Skandynawii, przez Bałtyk napływać będzie wilgotne powietrze polarne, w którym w porze dziennej temperatura będzie dodatnia. Już w niedzielę na zachodzie kraju spodziewane jest 6, 8 stopni, a na wschodzie kraju około jednego dwóch stopni. Natomiast nocą, na wschodzie i południowym wschodzie spodziewane jest przejście temperatury o jeden, dwa stopnie poniżej zera.


Ryszard Olędzki,

10 lutego 2023r., godz. 8.00

Udostępnij artykuł