Komentarz synoptyka: 2023-09-21

Dzisiaj u nas utrzyma się przez większość dnia tzw. „kompleks pogody dnia ubiegłego”, z dominacją pogodnego nieba i temperaturą powietrza w najcieplejszej porze dnia o parę stopni wyższą od wczorajszej, a sięgającą nawet 25, 28 stopni na przeważającym obszarze kraju, nieco chłodniej będzie w pasie wybrzeża oraz w obszarach górskich. Wiatr południowo wschodni, początkowo słaby i umiarkowany, w ciągu dnia, w miarę wzrostu gradientu barycznego i rozwoju konwekcji, zwiększający prędkość do dość silnego i silnego, porywisty, w porywach dochodzący do 40, 50 km/h, w górach jeszcze silniejszy, do 60, 70 km/h, z tendencją do stopniowego słabnięcia w miarę zanikania konwekcji.

Barycznie nadal pozostajemy w obszarze wysokiego ciśnienia pomiędzy rozległym wyżem 1027 hPa z pogranicza Rosji i Kazachstanu oraz niżem atlantyckim „ex LEE” 975 hPa, lokującym się nad północną Szkocją i Orkadami. Zatem różnica ciśnienia na tym dystansie przekracza nieco 50 hPa, ale największy gradient baryczny występuje pomiędzy Europą środkową i osią zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym, lokującej się od Morza Północnego przez Kanał La Manche, Normandię i Bretanię, a dalej przez Zatokę Biskajską w rejon Wysp Azorskich (www.dwd.de/DE/leistungen/hobbymet_wk_europa/hobbyeuropakarten.html?nn=392762 ). O ile na wschód od nas rozkład ciśnienia i geopotencjału nie będzie się istotnie zmieniał, to po naszej zachodniej stronie, postępować będzie istotna zmiana. Pogłębiająca się w kierunku południowym wspomniana górna zatoka, powoli przesuwać się będzie w kierunku wschodnim. Po upływie jednej doby jej oś skierowana na południe lokować się będzie przez Wyspy Brytyjskie, zachodnią Francję i środkową Hiszpanię po pogranicze Maroka i Algierii, a słabnący ośrodek niżowy przesunie się nad Szetlandy. Po następnej dobie, górny niż wypełni się zimnym powietrzem, a oś zatoki przesunie się na rubież: Morze Północne, środkowa Francja, Baleary, północna Algieria.

To w swobodnej troposferze, a w stosunkowo cienkiej warstwie przyziemnej, stale zwiększać się będzie gradient baryczny, pomiędzy wspomnianym, quasi stacjonarnym wyżem i wchodzącą nad ląd zatoką niżową. Jej nasuwanie się do nas znad Niemiec spodziewane jest już najbliższej nocy. Padać jeszcze nie będzie, ale znad Niemiec nasuwać się będzie zachmurzenie piętra wysokiego i średniego. Nieco wcześniej, bo już w drugiej połowie dzisiejszego dnia znad Słowacji i Moraw nasuwać się będzie bezopadowe zachmurzenie piętra średniego, z tendencją do rozprzestrzeniania się w kierunku północnym. W tej sytuacji noc będzie ciepła, w całym kraju temperatura dwucyfrowa, w interwale od 15 do nawet 20 stopni. Lokalnie na południowym wschodzie, na przełomie nocy i dnia niewykluczone są słabe opady deszczu.

Jutro już pogoda typowa dla zatoki niżowej z frontem chłodnym. Grube zachmurzenie frontowe z opadami deszczu, przeważnie jeszcze słabego, nanoszone będą znad zachodnich Czech oraz Saksonii, rozprzestrzeniając się w kierunku Pomorza Środkowego, z tendencją do wychodzenia nad Bałtyk. W tej sytuacji pojawi się duży kontrast termiczny, sięgający około 10-ciu stopni, pomiędzy jeszcze ciepłym wschodem i dzielnicami środkowymi, z temperaturą 26, 28 stopni i już chłodnym zachodem kraju, w chłodniejszym powietrzu polarnym o cechach morskich z temperaturą około 17, 18 stopni. Nadal wietrznie, zwłaszcza w dzielnicach wschodnich i centralnych, na zachodzie nieco spokojniej.

W sobotę, zafalowany front chłodny, prowadzący umiarkowane i intensywne opady deszczu, powoli opuszczać będzie dzielnice środkowe, przesuwając się w kierunku wschodnim i tutaj opady będą długotrwałe, niewykluczone, że utrzymają się także w niedzielę. Stopniowo będzie się ochładzało, zarówno w obszarach występowania dużego zachmurzenia oraz opadów, a także w strefie za frontowej, w świeżej masie powietrza polarnego o cechach morskich.


Ryszard Olędzki,
21 września 2023r., godz. 7.00

Udostępnij artykuł