Komentarz synoptyka: 2023-10-11

Po chłodnych i zimnych poprzednich nocach, miniona jest już wyraźnie cieplejsza, a na rozległym zachodzie, mniej więcej po Zatokę Gdańską na północy i Beskid Makowski na południu, temperatura dwucyfrowa, zawierająca się w interwale od 14 do 11, 10 stopni. Na pozostałym obszarze kraju jeszcze jednocyfrowa, ale na plusie, zawierająca się od 9-ciu do 4, 2 stopni w wąskim pasie przygranicznym. To efekt przesuwającego się od zachodu na wschód frontu ciepłego, którego zachmurzenie przykrywa cały obszar kraju i wykazuje tendencję do przesuwania się w kierunku wschodnim (www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/data_jsmsgview.html , z menu wybrać Airmass, pozycja piąta). Jest to front wyrażony głównie bezopadowym zachmurzeniem, a słabe opady deszczu występują tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej.

W ciągu dnia będzie on stopniowo przesuwał się na wschód, wypierając poza naszą granicę wschodnią chłodne powietrze i zabierając ze sobą zachmurzenie frontowe, głównie piętra niskiego i średniego. Nasz model prognozuje utrzymywanie się zachmurzenia piętra wysokiego, charakterystycznego dla ciepłego wycinka niżu. Temperatura w najcieplejszej porze dnia spodziewana jest na poziomie 21, 23 stopnie, tylko na krańcach północno wschodnich i wschodnich, nieco poniżej 20-stu stopni. Wiatr południowo zachodni, początkowo słaby i umiarkowany, w ciągu dnia, na skutek wzrostu gradientu barycznego nasilający się do 30, 50 km/h, w górach, a zwłaszcza w Karpatach oraz w pasie wybrzeża do 60, 80 km/h.

Barycznie pozostajemy na południowych peryferiach rozległego i głębokiego niżu atlantyckiego (970 hPa), lokującego się nad północno wschodnimi akwenami Atlantyku, pomiędzy Grenlandią i Skandynawią (południk zerowy, równoleżnik 66 stopni północnej). Front chłodny, zamykający wspomniany ciepły jego wycinek lokuje się nad wschodnimi akwenami Morza Norweskiego, skąd kieruje się na południowy zachód przez Góry Skandynawskie, a dalej przez Morze Północne, północną Anglię po Irlandię (www1.wetter3.de/fax_dt.html ). Jest to niż z pionową osią obrotu, ustawioną pionowo i wykazujący tendencję do stopniowego przesuwania się nad ląd przez Góry Skandynawskie w stronę Półwyspu Kolskiego, gdzie spodziewany jest jutro w południe z tym samym ciśnieniem i osią obrotu ustawioną pionową. Po jego południowej i południowo wschodniej stronie lokują się dwie odnogi prądu strumieniowego, osiągającego prędkość 65, 70 węzłów, tj. 117, 126 km/h (awiacja.imgw.pl/significant-europejski/ ).

Razem z nim przesuwać się będzie wspomniany front chłodny, którego zachmurzenie stopniowo, już od godzin południowych nasuwać się będzie znad zachodniego Bałtyku, z tendencją do rozprzestrzeniania się w głąb kraju. Prowadzone przez niego słabe i umiarkowane opady deszczu nasuwać się będą dopiero w porze nocnej z tendencją do przesuwania się nad dzielnice środkowe. Zatem zamykać się będzie od strony północno zachodniej ciepły wycinek niżu i postępować będzie odczuwalne ochłodzenie. Za frontem wiatr zmieniać będzie kierunek na północno zachodni i wzrastać będzie jego prędkość do 70, 80 km/h, a już w strefie zafrontowej będzie stopniowo słabł, przy zmieniającym się jego kierunku na zachodni. Przed nami ciepła noc z temperaturą dwucyfrową, najwyższą na poziomie 15, 17 stopni w dzielnicach środkowych, na północy i południu nieco niższa, na poziomie 10, 13 stopni. Za frontem napływać będzie chłodniejsze, świeże powietrze polarne, morskie, ale i tutaj około 10 stopni.

W miarę oddalania się niżu w coraz wyższe szerokości geograficzne i zwiększającym się dystansie pomiędzy nim i naszym krajem, w chłodnym powietrzu postępować będzie kompensacja ciśnienia i słabnąć będzie prędkość wiatru zachodniego. Natomiast strefa z frontowymi opadami deszczu o słabym i umiarkowanym natężeniu tylko nieznacznie przesuwać się będzie w kierunku południowym, z powodu przechodzenia frontu chłodnego w front ciepły, w tzw. „dolinie fali frontowej”. Południe nadal pozostawać będzie ciepłe z temperaturą 20, 22 stopnie, a północ kraju już chłodniejsza, z temperaturą przeważnie 14, 16 stopni.

W chłodnym powietrzu postępować będzie kompensacja ciśnienia i formować się będzie mobilny klin wyżowy, oddzielający wspomniany niż od kolejnego niżu atlantyckiego, kierującego się nad Morze Norweskie. U nas utrzymywać się będzie pogoda pochmurna ze słabymi opadami deszczu i umiarkowaną temperaturą, stosownie do kalendarza.


Ryszard Olędzki,
11 października 2023r., godz. 7.15

Udostępnij artykuł