Komentarz synoptyka: 2023-12-07

Ogólna sytuacja synoptyczna nad Europą i północnym Atlantykiem jest stabilna, typowa dla okresu zimowego – nad kontynentem utworzył się rozległy układ wyżowy, o ciśnieniu dochodzącym do 1050hPa, obejmujący północną część Rosji i sięgający na południe do 50 równoleżnika, na zachód do Białorusi, Bałtyku, północnej Skandynawii. Nad Atlantykiem zaś dominują niże, jeden z nich o ciśnieniu w centrum 960hPa zbliża się do Szkocji, ale pójdzie nad Szetlandy i Wyspy Owcze, kolejny pojawia się nad Prądem Zatokowym prowadząc wyraźny wycinek ciepłego powietrza.

Równowaga miedzy wychłodzonym, stabilnym wyżem północno rosyjskim a dynamicznymi niżami nad dalej ciepłym Atlantykiem potrwa jeszcze dwa najbliższe dni, od soboty musimy liczyć się z postępującą od zachodu odwilżą. Pomiędzy tymi układami na razie napływa z południowego wschodu, a na zachodzie kraju z południa powietrze znad Ukrainy, Słowacji i Mołdawii wilgotne i chłodne powietrze, o temperaturze nieco poniżej zera, z nieznacznymi opadami śniegu z niskich i najniższych chmur warstwowych. Jedynie na Pogórzu Sudeckim możliwe są nieznaczne rozrywy chmur i przejaśnienia, jest to skutkiem fenowego przypływu powietrza przez góry, osiadania po zawietrznej, adiabatycznego wzrostu temperatury i zaniku chmur, w pozostałej przeważającej części kraju będzie cały dzień pełne zachmurzenie.

W pochmurnej masie powietrza panuje temperatura o nadzwyczaj wyrównanym przebiegu dobowym, różnice między dniem a nocą rzędu dwóch stopni, na wschodzie całą dobę poniżej zera (-4 w nocy, -2 w dzień), na zachodzie kraju w ciągu dnia przejście przez zero na dodatnią stronę. Pamiętajmy też, że miasta mają znacznie wyższą temperaturę wynikająca z ogrzewania i znacznego ruchu samochodowego, tak więc temperatura mierzona na stacjach synoptycznych, z reguły oddalonych od centrów miast notowana jest nieco niższa, podobnie jak prognozowana w naszym modelu. Gdy temperatura przechodzi przez zero te 2-3 stopniowe różnice istotnie mówią o konieczności odśnieżania samochodów i dróg, a także o śliskości nie odśnieżonych chodników.

Maciej Ostrowski, 7 grudnia 2023; 07:40

KURS PODSTAW METEOROLOGII

Ostatnie dni do rozpoczęcia kursu „Podstawy meteorologii i elementy wykorzystania wiedzy o pogodzie w praktyce”, zaczynamy od najbliższego weekendu. Zajęcia prowadzone w formie zdalnego nauczania poprzez platformę Moodle zawierać będą podstawy meteorologii, pozwalające zrozumieć zmienność pogody w Polsce i Europie, zależnej od procesów wielkoskalowych, a także od warunków lokalnych. Poznanie mechanizmów prowadzących do ciągłych zmian pogody w naszej strefie jest konieczne w rozumieniu bieżących procesów pogodowych.. Więcej szczegółów i zapisy uo.sggw.pl/pl/oferta-kursow/1458-podstawy-meteorologii-i-elementy-wykorzystania-wiedzy-o-pogodzie-w-praktyce-kurs-zdalny/

ZAPRASZAMY

Udostępnij artykuł