Komentarz synoptyka: 2023-12-30

Trwa zasadnicza przebudowa pola ciśnienia i pola geopotencjału w swobodnej troposferze, sygnalizowana już w poprzednim komentarzu, co wyraźnie zaznaczy się u nas lekkim ochłodzeniem. Już dzisiaj temperatura w całym kraju jednocyfrowa, zawierająca się od około 3, 4 stopni, w pasie od Pomorza Środkowego i Gdańskiego w stronę Suwalszczyzny i Białostocczyzny aż po południowe Podlasie, tutaj spadek temperatury niewielki w stosunku do dnia wczorajszego. Natomiast na pozostałym obszarze kraju, a zwłaszcza w dzielnicach południowych już tylko w interwale od 7-miu do 9-ciu stopni, po wczorajszej 12-sto i 13-sto stopniowej. To efekt wymiany mas powietrza polarnego, nieznacznie chłodniejszego, napływającego za zafalowanym frontem chłodnym, obecnie (godz. 5.30) lokującym się od Mazur na południowy zachód aż po Dolny Śląsk. W strefie fali frontowej, na Mazurach i Suwalszczyźnie opady sięgają 1, 2 mm w interwale 10-cio minutowym (cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=16993 ). Natomiast we wspomnianej strefie frontowej opady tylko punktowe o charakterze przelotnym, sięgające 1-2 mm. Lokalnie pada także na wschodnim Mazowszu, jeszcze przed wspomnianym frontem chłodnym, natomiast za frontem na Ziemi Lubuskiej i Wybrzeżu Gdańskim z przyległościami. Już rysuje się wyraźnie kontrast temperatury w masie ciepłej, tuż przed frontem sięgającej 8, 9 stopni, a za frontem przeważnie 5, 6 stopni, taka też utrzymuje się na południowym wschodzie. Wiatr nadal południowo zachodni słaby i umiarkowany.

W ciągu dnia wspomniany front chłodny będzie przesuwał się w kierunku wschodnim, nadal prowadząc przelotne opady deszczu, stopniowo wychodzące poza wschodnią granicę. Najdłużej, bo aż do godzin nocnych opady te utrzymają się w Karpatach. Za frontem napływać będzie początkowo od zachodu, a w ciągu dnia od północnego zachodu (znad Bałtyku) świeża masa powietrza polarnego o dużym potencjale chwiejności. To w niej z powodzeniem rozwijać się będą zjawiska konwekcyjne z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a także możliwe są burze. Dopiero w porze nocnej, przy słabnącej i zanikającej konwekcji opady te stopniowo będą stopniowo wychodziły poza naszą wschodnią granicę.

Przez cały dzisiejszy dzień i w pierwszej połowie nocy nadal pozostawać będziemy w orbicie niżu z rodowodem atlantyckim, opuszczającym wody północnego Bałtyku i kierującego się przez Estonię nad Rosję, z wyraźną tendencję do wypełniania się zimnym powietrzem, zaciąganym znad Finlandii, a nieco później znad Rosji. W chłodnym powietrzu, zaciąganym znad Bałtyku formować się będzie klin wyżowy związany z wyżem znad Rumunii. Wiatr, wyraźnie słabnący, zmieni kierunek na zachodni i wyraźnie ochłodzi się, lokalnie na wschodzie kraju spodziewane są spadki temperatury do około zera. Natomiast w górach i na przedgórzach, przy większych rozpogodzeniach, nawet do nieba bezchmurnego, spodziewane są spadki temperatury do -3,-5 stopni, a lokalnie jeszcze niższej. Natomiast po zachodniej stronie klina wyżowego, zajmującego miejsce ustępującego niżu na wschód, będziemy dostawać się w zasięg rozległego niżu atlantyckiego, kierującego się w rejon Wysp Brytyjskich. Wiatr zmieniać będzie kierunek na południowy, a jutro na południowo wschodni. Już w drugiej połowie nocy, znad Niemiec nasuwać się będą słabe opady deszczu, w strefie mało aktywnego frontu ciepłego, w ciągu jutrzejszego dnia przesuwającego się kierunku północno wschodnim, prowadząc wciąż słabe opady nad Pomorze Gdańskie. Za frontem slaby wiatr zmieniać się będzie na południowo zachodni, ale wielkiego wzrostu temperatury nie będzie. W noc sylwestrową, nad dzielnice zachodnie nasuwać się będzie mało aktywny front chłodny, prowadzący słabe opady deszczu wchodzące nad Pomorze, a także nanoszone znad Moraw opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Zatem Sylwester bez skrzypiącego śniegu, a pod znakiem dużego zachmurzenia oraz słabych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem w podanych wyżej rejonach kraju. Temperatura na przeważającym obszarem kraju dodatnia, na poziomie 2, 4 stopni, tylko w obszarach górskich oraz na krańcach północno wschodnich lekki mróz.


Ryszard Olędzki,
30 grudnia 2023r., godz. 7.20

Udostępnij artykuł