Komentarz synoptyka: 2024-03-09

Kończy się słoneczna, ale chłodna pogoda, nasz model prognozuje już na najbliższą noc w Sudetach oraz w Beskidach Zachodnich słabe opady deszczu, a to zwiastuje napływ ciepłego i zarazem wilgotnego powietrza, napływającego od południowego zachodu w orbicie niżu atlantyckiego, obecnie lokującego swoje centrum (980 hPa) nieco na zachód od Zatoki Biskajskiej, a forpoczta jego zachmurzenia nasuwa się znad Czech nad południowy Śląsk (www.sat24.com/pl-pl/country/pl#selectedLayer=euRadarSat&lightning=on ). W górach już występują zjawiska fenowe, stacja meteorologiczna w Jeleniej Górze o godz. 5-tej zarejestrowała 5,3 stopnia, w Kłodzku 4,6, nieco słabszy w kotlinach karpackich, a wszystkie nasze stacje meteorologiczne rejestrują niewielki spadek ciśnienia. Natomiast na przeciwległym krańcu utrzymuje się niskie zachmurzenie warstwowe (St) i mgły radiacyjne, ograniczające widzialność do 100, 900 metrów, na skutek nanoszenia wilgotnego powietrza znad Bałtyku, a także w strefie mało aktywnego frontu chłodnego, związanego z niewielkim niżem (1006 hPa) znad centralnej Rosji europejskiej (www.dwd.de/DE/leistungen/hobbymet_wk_europa/hobbyeuropakarten.html?nn=392762 i www.sat24.com/pl-pl/country/pl#selectedLayer=euRadarSat&lightning=on ). Oba wspomniane niże oddziela od siebie rozległy wał wyżowy od wyżu 1030 hPa, lokującego się nad północnymi akwenami Morza Norweskiego, skierowany na południowy wschód przez nasze wschodnie pogranicze, Bałkany i zachodnie akweny Morza Śródziemnego aż po Egipt.

Proces ten będzie kontynuowany, ciśnienie będzie się obniżało na skutek oddalania się wspomnianego wału wyżowego na wschód pod naporem wspomnianego, rozległego obszaru niskiego ciśnienia związanego rozległym, starym niżem znad Morza Liguryjskiego. To jego zachmurzenie bezopadowe stopniowo rozprzestrzeniać się będzie od południa w głąb kraju, a razem z nim postępować będzie wymiana mas powietrza, ciepłego od południowego zachodu, a w nim spodziewana jest temperatura w interwale 10, 12 stopni, lokalnie nawet o jeden, dwa stopnie wyższa. Na pozostałym obszarze kraju, w chłodnej i suchej masie powietrza pochodzenia arktycznego, mocno zmodyfikowanego przez podłoże kontynentalne, na poziomie 5, 7 stopni, ale na Suwalszczyźnie z przyległościami niewykluczone tylko 3, 4 stopnie. Zwiększać się będzie gradient baryczny, generujący coraz silniejszy wiatr południowo wschodni w dzielnicach południowo zachodnich, w porywach dochodzący nawet do 12, 14 m/s, na pozostałym obszarze kraju umiarkowany, przeważnie 4, 6 m/s, nieco słabszy na krańcach północno wschodnich.

Nocą spodziewane jest nasuwanie się grubszego zachmurzenia frontowego ze słabymi opadami deszczu wychodzącego znad Beskidów Zachodnich w kierunku Wielkopolski. Na rubieży od Roztocza po Pomorze Gdańskie rozciągać się będzie granica pomiędzy ciepłym zachodem z temperaturą dodatnią na poziomie 4, 7 stopni i zimnym wschodem z temperaturą -2, -4 stopnie.

Jutro proces wymiany mas powietrza, postępować będzie bardzo powoli, ponieważ w środkowej troposferze, poziom 500 hPa, nadal utrzymywać się będzie rozległy, górny klin wychodzący znad Libii przez Bałkany, nasz kraj, a dalej przez Bałtyk, środkową Skandynawię, nad północne akweny Morza Norweskiego, Jan Mayen, po wschodnią Grenlandię (www1.wetter3.de/animation_dt.html ). Dzień jutrzejszy nieco cieplejszy na Śląsku, na pozostałym obszarze bez istotnych zmian w stosunku do dzisiejszego. Natomiast będzie więcej opadów deszczu od Podkarpacia po Wyżynę Małopolską.

Noc na północnym wschodzie przy braku istotnego zachmurzenia nadal z temperaturą ujemną na poziomie -2, -4 stopnie, na pozostałym obszarze wyraźnie dodatnia, pod grubą warstwą zachmurzenia, prowadzącego nieco intensywniejsze opady deszczu w strefie uaktywniającego się frontu ciepłego, rozciągające się od południowego wschodu w kierunku północnego zachodu, z wyraźną tendencją do rozprzestrzeniania się w kierunku północno wschodnim.

Jarosław Olędzki,
9 marca 2024r., godz. 7.45

Udostępnij artykuł