Komentarz synoptyka: 2024-06-24

Po ostatnich przekształceniach pola ciśnienia w stosunkowo cienkiej, przyziemnej warstwie oraz geopotencjału w swobodnej troposferze, weszliśmy w fazę blokady strefowej cyrkulacji atmosfery, najpierw wyżowej, a w końcu miesiąca niżowej. Niż, który jeszcze wczoraj o tej porze lokował się nad Bałtykiem, po wejściu nad ląd, dość szybko wypełnił się chłodnym i wilgotnym powietrzem pochodzenia polarnego, natomiast w obszarze jego zatoki nad Białorusią i Ukrainą uformował się wtórny ośrodek niżowy. Jego struktury zachmurzenia warstwowo-kłębiastego (Sc) i warstwowego (St) przykrywają rozległy północny wschód kraju, od rubieży Pomorza Gdańskiego po północno wschodnią Lubelszczyznę. Nad ranem na Ziemi Lubuskiej i niemal na całym Śląsku, przy słabym gradiencie barycznym i wilgotnym powietrzu z powodzeniem formowały się niskie chmury Stratus. Na pozostałym obszarze niebo bezchmurne, tutaj najchłodniej z temperaturą około 10, 12 stopni, a pod zwartym zachmurzeniem nawet 14, 15, lokalnie 16 stopni.

To na wschodzie, a na zachodzie kontynentu z przyległościami szybko postępuje rozbudowa klina wyżowego od wyżu azorskiego nieco przesuniętego na zachód od swego matecznika, wypierającego niskie ciśnienie w kierunku wschodnim. Już niebawem w jego obrębie formować się będzie samodzielny ośrodek wyżowy na pograniczu Morza Północnego oraz krajów do niego przylegających, wykazujący tendencję do umacniania się i rozbudowy w obszarze Bałtyku rozległych i przylegających do niego obszarów kontynentu. W tym samym czasie w swobodnej troposferze rozbudowywać się będzie klin nad Skandynawią i Morzem Barentsa. To na północy kontynentu, a na jego południu nad zachodnimi akwenami Morza Śródziemnego formować się będzie niż. To pomiędzy tymi układami barycznymi utrwalać się będzie przepływ powietrza od wschodu na zachód, a my będziemy stopniowo dostawać się w jego zasięg.

Taki rozkład ciśnienia i geopotencjału sprawi, że wspomniane zachmurzenie nie opuści nas, lecz rozprzestrzeniając się będzie stopniowo opływało ośrodek wyżowy po jego południowej, a następnie północno zachodniej stronie. Taka przebudowa pola ciśnienia i pola geopotencjału sprawi, że stopniowo otwierać się będzie droga dla coraz cieplejszego powietrza, najpierw ze wschodu, a nieco później od południowego wschodu. W czwartek spodziewana jest temperatura na poziomie 26, 28 stopni, a w piątek już w dzielnicach zachodnich i centralnych możliwe jest 30 stopni, sobota jeszcze cieplejsza, temperatura dominująca w interwale 29, 31 stopni, oczywiście w górach i na wybrzeżu zdecydowanie niższa, noce także będą ciepłe, ale nie tropikalne.

Dopiero na przełomie czerwca i lipca spodziewana jest istotna przebudowa pola ciśnienia i pola geopotencjału, otwierająca drogę dla umiarkowanie ciepłego powietrza polarnego znad Atlantyku oczywiście o cechach morskich.


Jarosław Olędzki,
24 czerwca 2024r., godz. 7.20

Udostępnij artykuł