Komentarz synoptyka: 2024-07-05

Pofalowany front chłodny związany z wieloośrodkowym niżem znad Skandynawii opuszcza już nasz kraj i przemieszcza się nad Białoruś i Ukrainę, dalej biegnie przez Słowację i Czechy, gdzie zafalowuje we front ciepły. Większe zachmurzenie, które w ciągu dnia ustąpi zostało jeszcze na południowym wschodzie i krańcach wschodnich na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane.

Po przejściu frontu ciśnienie nieznacznie wzrosło, jednakże północna część naszego kraju pozostaje dalej pod wpływem obszaru obniżonego ciśnienia tego niżu z wartością ok 1010hPa. Południowa część Polski dostaje się już pod wpływ obszaru podwyższonego ciśnienia ok 1014hPa związanego z umacniającym się wyżem znad południowej Europy. Pozostajemy w chłodnej cyrkulacji zachodniej ale w ciągu doby wraz z umacnianiem się wyżu kierunek napływu będzie się stopniowo zmieniać na południowo-zachodni i zaczną do nas docierać coraz cieplejsze masy powietrza.

W godzinach nocnych zachmurzenie nieznacznie wzrośnie, na niebie pojawi się więcej zachmurzenia piętra wysokiego i średniego, co związane będzie z nadejściem z południowego zachodu strefy słabo wyrażonego frontu ciepłego. Temperatury powietrza w ciągu dnia na przeważającym obszarze naszego kraju nie będą zróżnicowane i będą bliskie optimum termicznemu +20°C /+24C. Wieczorem i w nocy wraz z napływem za frontem ciepłym powietrza zwrotnikowego temperatury na południu będą już nieco wyższe niż na północy kraju.

Wyż znad południowej Europy do jutra odsunie się na północny wschód nad Rumunię i Ukrainę, izobary ułożą się wówczas południkowo, co spotęguje dopływ gorącego afrykańskiego powietrza.


Krzysztof Maksimiuk, 05 lipca 2024 r.

Udostępnij artykuł