Zasady korzystania z prognoz

W jaki sposób mogę uzyskać dane dla celów postępowania sądowego (np. w sprawie o odszkodowanie)?

Wyniki prezentowane w serwisie meteo.pl są prognozami i mogą różnić się od warunków pogodowych, jakie miały miejsce w rzeczywistości. W szczególności prognozy nie powinny być wykorzystywane w postępowaniu dowodowym.

Jak uzyskać prognozy dla celów badawczych?

Pobieranie prognoz możliwe jest poprzez API. W razie wątpliwości prosimy o kontakt na meteo@icm.edu.pl.

Czy mogę sprzedawać prognozy ICM?

Nie.

Aplikacja na telefon komórkowy przestała działać!

Prosimy o kontakt z autorem aplikacji.

Czy macie własną aplikację z prognozą na telefony komórkowe?

Tak. Aplikacja dostępna jest na stronie GooglePlay/AppStore/WindowsStore pod nazwą Meteo ICM - prognoza pogody. Prosimy o zgłaszanie aplikacji korzystających z prognoz ICM UW w sposób niezgodny z Regulaminem.

Czy mogę dekompilować (zapisywać w postaci liczbowej) wartości prognoz z meteorogramów?

Tak, ale tylko na własny użytek niekomercyjny. Udostępnianie ich dalej, nawet nieodpłatne, wymaga naszej pisemnej zgody. Przez dalsze udostępnianie rozumiemy także tworzenie na podstawie tych danych własnych aplikacji pogodowych.

Czy mogę tworzyć aplikacje na smartfony wykorzystujące prognozę ICM?

Tak, z zachowaniem zgodności z zapisami Regulaminów. Dla celów aplikacji mobilnych proponujemy korzystać z serwisu API.

Czy mogę zamieścić komentarz synoptyka?

Tak, pod warunkiem umieszczenia adnotacji "Komentarz pochodzi z bezpłatnego serwisu meteo.pl, prowadzonego przez ICM, Uniwersytet Warszawski".

Czy na stronie, na której wyświetlony jest meteorogram ICM, mogą być umieszczane reklamy?

Nie.

Mój serwis przeznaczony jest na urządzenia z małym ekranem i nie mogę zmieścić nic poza samym meteogramem (bez legendy, nagłówka, itp.). Czy tak wolno?

Tak, pod warunkiem, że na tej stronie będzie wyraźny przycisk/link otwierający stronę z informacjami o źródle prognozy (o źródle prognozy: patrz pytanie powyżej).

Czy mogę umieścić link do strony głównej www.meteo.pl w swoim serwisie?

Tak.

Zastrzeżenia prawne

Podstawowymi dokumentami opisującymi zasady korzystania z serwisów ICM UW są Regulamin serwisu meteo.pl i Regulamin świadczenia usług udostępniania danych w formie API. Poniższe odpowiedzi maja charakter pomocniczy, a w przypadku zaistnienia wątpliwości należy traktować treść regulaminów jako nadrzędną.

Czy macie wersję swojej strony na urządzenia mobilne?

Tak, pod adresem m.meteo.pl.

Co powinno znaleźć się w informacji o źródle prognozy?

"Prognoza została udostępniona nieodpłatnie przez serwis meteo.pl prowadzony przez ICM, Uniwersytet Warszawski". W przypadku prognoz z modelu UM dodatkowo „Wyniki uzyskano przy użyciu oprogramowania Met Office.” Informacja powinna być wyraźna i czytelna.

Czy można umieszczać meteogramy na stronach www?

Prognozy ICM można wykorzystywać na stronach internetowych pod warunkiem nieumieszczania reklam. Zawsze należy podać źródło prognoz, zgodnie z zasadami podanymi w tej sekcji.

Czy mogę umieścić link do strony głównej www.meteo.pl w swoim serwisie?

Tak.

Czy mogę wykorzystywać dane z prognoz ICM do prac badawczych i badawczo-rozwojowych?

Planując prace związane z wykorzystaniem prognoz meteorologicznych ICM UW prosimy o zgłoszenie na adres meteo@icm.edu.pl celem ustalenia zasad współpracy i zapewnienia dostępu do danych. W przypadku projektów badawczych i badawczo-rozwojowych prosimy o kontakt na etapie składania wniosku celem oszacowania pracy potrzebnej do przygotowania takich danych, uwzględnienia zadań zespołu ICM UW w harmonogramie takiego projektu i sformalizowania współpracy. W przypadku prac niezwiązanych z realizacją projektów (m.in. prace dyplomowe) udostępniamy dane pod warunkiem, że nie wiąże się to ze znacznym nakładem pracy po stronie zespołu. W celu uzyskania dostępu niezbędne jest pismo, w którym należy podać tytuł pracy, jednostkę i promotora. W większości przypadków, po dokonaniu zgłoszenia w postaci skanu oficjalnego pisma na adres meteo@icm.edu.pl umożliwiamy darmowe skorzystanie z api.meteo.pl. Dane (zarówno surowe jak i przetworzone) z modelu UM nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych oraz nie mogą być umieszczane na stronach/serwisach zawierających reklamy bez dodatkowego, pisemnego porozumienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie?

Chętnie na nie odpowiemy.
Kontakt