Co powinno znaleźć się w informacji o źródle prognozy?

"Prognoza została udostępniona nieodpłatnie przez serwis meteo.pl prowadzony przez ICM, Uniwersytet Warszawski". W przypadku prognoz z modelu UM dodatkowo „Wyniki uzyskano przy użyciu oprogramowania Met Office.” Informacja powinna być wyraźna i czytelna.

Udostępnij artykuł