Czy model może przewidzieć grubość prognozowanego opadu śniegu?

Na stacji meteorologicznej, gdy pada śnieg, mierzy się stan (grubość) pokrywy śnieżnej i masę wody ze stopionego śniegu, który wpadł do deszczomierza. Tak więc zmierzony jest przyrost pokrywy śnieżnej i wielkość opadu w milimetrach w sensie grubości warstewki wody utworzonej z tego opadu.

Model numeryczny określa stan fazowy opadu (śnieg, śnieg z deszczem, deszcz), natomiast nie podaje grubości (przyrostu) pokrywy śnieżnej, co mógłby zrobić, gdy pada tylko śnieg. Powodem jest to, że gęstość świeżo spadłego śniegu waha się w szerokich granicach: od 10 kg/m3 do 150, a nawet, do 170 kg/m3, jak podaje literatura meteorologiczna.

Wysokość opadu, niezależnie od stanu fazowego, model podaje w kg/m2 i gdy pada tylko śnieg, użytkownik chciałby wiedzieć ile centymetrów tego śniegu spadło. Tę zależność można określić tylko szacunkowo.

Udostępnij artykuł