Czy mogę dekompilować (zapisywać w postaci liczbowej) wartości prognoz z meteorogramów?

Tak, ale tylko na własny użytek niekomercyjny. Udostępnianie ich dalej, nawet nieodpłatne, wymaga naszej pisemnej zgody. Przez dalsze udostępnianie rozumiemy także tworzenie na podstawie tych danych własnych aplikacji pogodowych.

Udostępnij artykuł