Czy mogę wykorzystywać dane z prognoz ICM do prac badawczych i badawczo-rozwojowych?

Planując prace związane z wykorzystaniem prognoz meteorologicznych ICM UW prosimy o zgłoszenie na adres meteo@icm.edu.pl celem ustalenia zasad współpracy i zapewnienia dostępu do danych. W przypadku projektów badawczych i badawczo-rozwojowych prosimy o kontakt na etapie składania wniosku celem oszacowania pracy potrzebnej do przygotowania takich danych, uwzględnienia zadań zespołu ICM UW w harmonogramie takiego projektu i sformalizowania współpracy.

W przypadku prac niezwiązanych z realizacją projektów (m.in. prace dyplomowe) udostępniamy dane pod warunkiem, że nie wiąże się to ze znacznym nakładem pracy po stronie zespołu. W celu uzyskania dostępu niezbędne jest pismo, w którym należy podać tytuł pracy, jednostkę i promotora. W większości przypadków, po dokonaniu zgłoszenia w postaci skanu oficjalnego pisma na adres meteo@icm.edu.pl umożliwiamy darmowe skorzystanie z api.meteo.pl. Dane (zarówno surowe jak i przetworzone) z modelu UM nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych oraz nie mogą być umieszczane na stronach/serwisach zawierających reklamy bez dodatkowego, pisemnego porozumienia.

Udostępnij artykuł