Jak należy interpretować informację o burzach na meteogramie?

Informacje o burzach wprowadzamy na razie eksperymentalnie. Kolory wypełnień kółek oznaczają:

- biały: możliwość wystąpienia burzy

- żółty: słaba burza do 10 wyładowań w godzinie w jednym oczku siatki (4x4 km)

- pomarańczowy: umiarkowana burza do 30 wyładowań w godzinie

- czerwony - silna burza powyżej 30 wyładowań w godzinie

Sposób wyznaczania burz opisano w osobnym punkcie.

Udostępnij artykuł