Jak wyliczane są burze?

Burze są wyliczane przez model UM. W pierwszej kolejności są znajdowane węzły modelu w których suma w pionie krupy (GWP- graupel water path) przekracza wartość progową. Następnie w tych węzłach jest parametryzowany ładunek elektryczny. Jeśli ładunek ten przekroczy pewną wartość lub jej wielokrotność uważa się, że nastąpiło wyładowanie (lub kilka wyładowań). Pozostała reszta jest przekazywana do następnego kroku obliczeniowego. Prezentowana gęstość wyładowań jest ilorazem liczby wyładowań za okres czasu podzielonej przez obszar przynależny węzłowi modelu (16 km2).

Przykładowo: wartość 1 na mapie burz odpowiada 16 wyładowaniom za ostatnie 3 godziny w węźle modelu.

Przedstawienie burz na meteogramie objaśnione jest w osobnym pytaniu.

Udostępnij artykuł