Atmosfera

Powłoka gazowa otaczająca ciała niebieskie. Atmosfera ziemska składa się z mieszaniny gazów zwanej powietrzem, której głównymi składnikami są azot (78,084% objętości powietrza), tlen (20,946%) i argon (0,934%).

Udostępnij artykuł