Barometr

Przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. W zależności od konstrukcji i zasady pomiaru wyróżnia się barometry rtęciowe, metalowe (aneroid) i elektroniczne.

Udostępnij artykuł