Cyklon

Wir atmosferyczny o dużych rozmiarach (od kilkuset do kilku tysięcy kilometrów) z obniżonym ciśnieniem w centrum i zbieżnym do centrum krążeniem powietrza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (na półkuli północnej). Termin jest często utożsamiany z niżem, koncentrycznym układem izobar na mapach synoptycznych z najniższym ciśnieniem w centrum.

Udostępnij artykuł