Dzień upalny

Dzień, w którym temperatura maksymalna powietrza osiąga wartość co najmniej 30oC.

Udostępnij artykuł