Dziura ozonowa

Obszar dużego spadku całkowitej zawartości ozonu w atmosferze, zaobserwowany nad Antarktydą w latach 70. Pogłębiający się wiosną proces spadku zawartości ozonu na tym obszarze wiązany jest z antropogeniczną emisją freonów.

Udostępnij artykuł