Efekt cieplarniany

Efekt polegający na utrzymywaniu temperatury Ziemi na poziomie wyższym niż wynika to z bilansu promieniowania bez obecności atmosfery. Jest skutkiem słabego pochłaniania przez składniki atmosfery, krótkofalowego promieniowania słonecznego, które ogrzewa powierzchnię globu, natomiast silnego pochłaniania długofalowego promieniowania cieplnego Ziemi przez parę wodną, dwutlenek węgla, metan i inne gazy zwane "cieplarnianymi". Przy braku atmosfery średnia temperatura na Ziemi wynosiłaby - 23 stopnie Celsjusza zamiast + 15 stopni.

Udostępnij artykuł