Hektopaskal

Jednostka ciśnienia atmosferycznego równa 100 paskalom - sile 100 newtonów na metr kwadratowy powierzchni stykającej się z powietrzem.

Udostępnij artykuł