Infiltracja

Wnikanie wód opadowych i powierzchniowych do gleby.

Udostępnij artykuł