Konwekcja

Ruchy pionowe w atmosferze wywołane siłami wyporu (będąca efektem ogrzewania się podłoża) lub siłami dynamicznymi (wymuszona np. przez przeszkodą orograficzną).

Udostępnij artykuł