Nalot ciekły

Nalot ciekły – odmiana osadu atmosferycznego, nalot pojawiający się na powierzchniach pionowych w postaci łączących się i spływających kropel wody wytrąconych z atmosfery wskutek kondensacji pary wodnej.

Udostępnij artykuł