Warstwa graniczna atmosfery

Warstwa atmosfery, w której zachodzą procesy wymiany  i oddziaływania z podłożem. Jej grubość wynosi 2-3 km w zależności od charakteru podłoża, prędkości wiatru, pory doby i innych czynników.

Udostępnij artykuł