Warstwa przyziemna

Niższa część warstwy granicznej, od powierzchni ziemi do 50 - 100 m. W warstwie tej występują duże gradienty temperatury, wiatru i wilgotności, kilkudziesięciokrotnie większe niż w wyższych warstwach.

Udostępnij artykuł