Meteo Spółka z.o.o została członkiem projektu FLOPRES (Flash Flood Prediction and Prevention System)

Meteo Spółka z o.o. została członkiem projektu FLOPRES (Flash Flood Prediction and Prevention System) realizowanego w ramach unijnego programu LIFE 2022 związanego z adaptacją do zmian klimatu. Projekt realizowany jest na graniczących ze sobą obszarach Polski i Słowacji - w Małopolsce i Preszowie w terminie od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Jego głównym celem jest stworzenie najnowocześniejszego systemu, którego zadaniem będzie pomoc gminom, odpowiedzialnym władzom, przedsiębiorstwom i osobom fizycznym w zapobieganiu zagrożeniom i katastrofom związanym z błyskawicznymi powodziami oraz adaptacji do zmiany klimatu, a także stworzenie środków reagowania w sytuacjach kryzysowych.

flopres

Projekt przyczyni się do podniesienie świadomości społeczeństwa na temat rozwiązań opartych na przyrodzie wykorzystujących naturę i moc zdrowych ekosystemów, aby chronić ludzi, optymalizować infrastrukturę i zabezpieczać stabilną i różnorodną biologicznie przyszłość (NBS – Nature Based Solution). Projekt ma na celu skłonić lokalne społeczności i władze do skutecznej współpracy w ramach tego samego celu związanego z przystosowaniem się do zmian klimatycznych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z z instytucjami z Polski i Słowacji:

METEO Spółka z o.o.

Uczestnik

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Uczestnik

Region Małopolski

Uczestnik

Miasto Koszyce

Uczestnik

Miasto Preszów

Uczestnik

Centrum Innowacji Regionu Koszyce

Uczestnik

GOSPACE LABS SRO

Uczestnik

Region Samorządny Preszowa

Uczestnik

ESPRIT SPOL. SP. Z O.O

Koordynator

Strona projektu: www.flopres.eu
Kontakt: flopres@flopres.eu
Beneficjent Koordynujący: ESPRIT SPOL. SRO (Osoba kontaktowa: DušanKočický )

Udostępnij artykuł